Nybygg for næringslivet


Nybygg for næringslivet

La oss være en integrert del av byggeprosessen.

  • Gode tekniske og energisparende løsninger
  • Lys og varmestyring
  • Rådgiving, prosjektering og installasjon

Gode tekniske og energisparende løsninger

Energioptimalisering/enøk
Moderne, teknologiske smarthusløsninger og energisparing går hånd i hånd. Gode tekniske løsninger øker potensialet for besparelser og dermed større inntjening. Riktig bruk av lyssensorer, termostater og intelligent klimastyring for næringsbygg gir samtidig trivselen, og dermed effektiviteten et kraftig løft. Vi følger ditt næringslokale fra den spede begynnelse, til operativt og optimalisert arbeidsplass for fornøyde ansatte.

Lys og varmestyring

Lys og varmestyring
Når de fleste kontorlokaler står tomme to tredjedeler av døgnet, sier det seg selv at strømbudsjettet har store rom for besparelser. For eksempel ved installasjon av bevegelsessensorer som skrur av lyset i møterom og på toaletter som ikke brukes, eller gjennom temperaturregulering og ventilasjonsstyring ved hjelp av termostatregulering og luftmålere for CO2. Smarte automatiseringssystemer gjør det mulig å kutte kostnadene med opptil 70%. Med økende interesse for smarthusløsninger til private boliger, høynes også forventningene til de ansatte på arbeidsplassen. Vi har full oversikt og god erfaring med siste nytt innen denne teknologien.

Rådgiving, prosjektering og installasjon

Rådgivning, prosjektering og installasjon
Det er viktig å tenke langsiktig og på de ansatte ved utformingen av nye kontor- eller produksjonslokaler. På samme måte som når man bygger sin private drømmebolig i dag, legger moderne elektriske anlegg for næringsbygg i mye større grad til rette for smarte tekniske løsninger og trivsel. Vi samarbeider tett med byggherre og hovedentreprenør og har kompetansen, erfaringen og ikke minst kreativiteten som kreves for å løfte prosjektet. Enten det er snakk om varme, belysning eller energisparing.

Jeg er interressert i: